Premalo se istraživanja provodi o problematičnom kockanju, a istraživanja koja postoje često su financirana od strane industrije kockanja, a ne neovisnim sredstvima. Tim stručnjaka se zalaže za zakonski namet od 1% na industriju kockanja kojim bi mogao upravljati jedan od glavnih britanskih financiratelja istraživanja.

Pišući u The Lancet Psychiatry, skupina kliničara i znanstvenika postavila je svoje prioritete za rješavanje sveprisutnog problema ovisnosti o kockanju ili ‘poremećaja kockanja’.

Poremećaj kockanja je priznat kao psihički poremećaj te je oblik ovisnosti koji može imati ozbiljan utjecaj na živote pojedinaca i njihovih obitelji. Može dovesti do financijskih problema, emocionalnih problema i problema u odnosima, uključujući interpersonalno nasilje, a u nekim slučajevima i sudjelovanje u nezakonitim aktivnostima kako bi se financirala njihova ovisnost.

Procjenjuje se da između 4-9 od 1000 osoba ima problem s kockanjem. Čini se da je poremećaj češći u muškaraca u usporedbi sa ženama te se često razvija tijekom adolescencije i mlade odrasle dobi. Iz nejasnih razloga, čini se da su neke skupine nerazmjerno pogođene – primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu, neka istraživanja pokazuju da je problematično kockanje češće kod Britanaca crne rase.

Ljudi s poremećajem kockanja imaju visoku stopu drugih psihičkih poremećaja, uključujući anksiozne poremećaje i poremećaje raspoloženja, poremećaje uzimanja psihoaktivnih tvari, poremećaje kontrole impulsa i poremećaj pažnje/hiperaktivnosti (ADHD), iako se oni često ne dijagnosticiraju. Poremećaj kockanja je također povezan sa znatno povećanim rizikom od samoubojstva.

Profesorica Barbara Sahakian s Odsjeka za psihijatriju Sveučilišta Cambridge kaže: „Poremećaji kockanja ozbiljan su problem u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali su i dalje nisko na listi prioriteta britanskog zdravstva. Postoji kronični nedostatak ulaganja i tek zakašnjelo priznanje problema, što znači da su pravi opseg štete povezane s kockanjem i povezani pritisak na resurse zanemareni ili neprepoznati.“

„Dok se u prošlosti kockanje uglavnom odvijalo u objektima kao što su kladionice ili kockarnice, sada mu je postalo mnogo lakše pristupiti u tajnosti, osobito preko pametnih telefona i računala, pa vidimo da se broj povećava osobito među adolescentima i ženama. Ukratko, više nije potrebno napuštati svoj dom da biste kockali.“

Skupina kliničara i znanstvenika je 2020. godine uspostavila Nacionalnu britansku istraživačku mrežu za ponašajne ovisnosti (NUK-BA) kako bi identificirala nezadovoljene potrebe u smislu istraživanja i liječenja ponašajnih ovisnosti, uključujući poremećaj kockanja, u Ujedinjenom Kraljevstvu. Organizacija ne prihvaća nikakva sredstva od industrije kockanja.

U svome članku, stručnjaci koji pišu u ime NUK-BA, kažu da postoji „izraženi nedostatak namjenskog eksplicitno neovisnog financiranja za istraživanje poremećaja kockanja.” Trenutno dostupna ograničena sredstva obično su povezana s industrijom kockanja: trenutno se sredstva za istraživanje kockanja u Ujedinjenom Kraljevstvu prikupljaju dobrovoljnim nametima kompanijama, a tim se sredstvima zatim upravlja putem specifične organizacije čije postojanje ovisi o ovom financiranju.

Profesor Sam Chamberlain s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Southamptonu kaže: „Mnogima u istraživačkom svijetu, financiranje povezano s industrijom kockanja – čak i kada se njime upravlja putem treće strane – je kompromitirano. Ono stvara potencijalne sukobe interesa i institucionalnih pravila koja znače da mnoga sveučilišta, istraživači i kliničari u Ujedinjenom Kraljevstvu ne mogu prihvatiti financiranje kojim se upravlja ovim putem.”

„S tako malo razumijevanja o poremećaju kockanja, očito nam je potrebno mnogo više istraživanja ako želimo pomoći pogođenima. U svrhu transparentnosti i kako bi se osiguralo nepostojanje sukoba interesa, ovo istraživanje trebaju financirati neovisna tijela, poput vlade ili neovisnih dobrotvornih društava, a ne industrija kockanja.“

NUK-BA je pozvao vladu da uvede zakonski namet od 1% na zaradu industrije i kaže da bi time trebalo upravljati neovisnim istraživačkim tijelom koje nije povezano s industrijom kockanja, kao što je Vijeće za medicinska istraživanja, dio Britanskog istraživanja i inovacija, koje je neresorno državno tijelo.

U svome članku, NUK-BA postavlja svoje glavne prioritete za britansko istraživanje poremećaja kockanja:

  1. Provesti neovisno longitudinalno istraživanje o prevalenciji poremećaja kockanja i rizičnog kockanja te štetnosti kockanja, uključujući ranjive te manjinske skupine.
  2. Odabrati i precizirati optimalne pragmatične mjerne alate.
  3. Identificirati prediktore – pokazatelje ranjivosti i otpornosti – poremećenog kockanja kod ljudi koji kockaju rekreativno, uključujući ranjive i manjinske skupine, longitudinalno.
  4. Provesti randomizirana kontrolirana ispitivanja o psihološkim intervencijama i lijekovima za liječenje poremećaja kockanja.
  5. Optimizirati naše razumijevanje neurobiološke osnove poremećaja kockanja, uključujući genetiku, impulzivnost i kompulzivnost te druge biomarkere.
  6. Razviti kliničke smjernice temeljene na najboljim mogućim suvremenim znanstvenim dokazima za usmjeravanje učinkovitih kliničkih intervencija.

Istraživači tvrde da je naše razumijevanje prevalencije i tijeka poremećaja kockanja dodatno ograničeno nedostatkom odgovarajućih konzultacija stručnjaka, napominjući da, unatoč tome što je Komisija za kockanje navela u svojoj nedavnoj uputi da su konzultirani stručnjaci, niti jedan član NUK-BA skupine nije izvijestio da je bio konzultiran.

Profesorica Henrietta Bowden-Jones, s Nacionalne klinike za problematično kockanje i Nacionalnog centra za poremećaje igranja igara te Sveučilišta u Cambridgeu, kaže: „Ujedinjeno Kraljevstvo je sretno što ima vodeće svjetske stručnjake u proučavanju ovisnosti, kao i ponašajnih ovisnosti. To nas postavlja u izvrsnu poziciju za daljnje razumijevanje i razvoj novih metoda liječenja. Uz adekvatno neovisno financiranje, moći ćemo napraviti veliki napredak u prevenciji problematičnog kockanja i poboljšanju kvalitete života i dobrobiti osoba koje se oporavljaju od ponašajnih ovisnosti te njihovih obitelji.”

 

Izvornik: Bowden-Jones H, Hook RW, Grant JE, i sur. Gambling disorder in the UK: key research priorities and the urgent need for independent research funding. Lancet Psychiatry. 2022 February 15. doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00356-4.

 

Skip to content