U Referentnom centru Ministarstva zdravstva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, a koji je u Klinici za psihijatriju Vrapče započeo s radom 2018. godine, pored primjene standardne farmakološke terapije antidementivima posebno se njeguje i personalizirani ne-farmakološki pristup. Stoga je inicijativa Udruge Ozana i njihovog Štrikeraj café-a da pokrenu izradu rukavića za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija dočekana raširenih ruku. Ovom akcijom još jednom se želi ukazati na terapeutske učinke koje pletenje i kukičanje može imati, te u skladu s epidemiološkom situacijom, organizirati će se radionice kako bismo zainteresiranima pružili mogućnost da usvoje ove korisne vještine i pridruže nam se u izradi rukavića.

U ovoj će akciji (po uzoru na slične akcije u inozemstvu) volonteri plesti i kukičati rukaviće za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Takvi rukavići mogu kod oboljelih umanjiti stres, opustiti ih, zaokupirati i umiriti ali isto tako i stimulirati njihovu motoriku i spoznaju. Prve izrađene rukaviće u Hrvatskoj dobiti će pacijenti koji se liječe na Zavodu za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju Klinike za psihijatriju Vrapče, a nakon toga rukavićima će se opskrbiti i sve ostale zainteresirane ustanove. Izrađivat će ih korisnici Udruge i Centra OZANA te svi okupljeni oko Štrikeraj  café-a, kao i svi ostali koji će se odazvati pozivu preko društvenih mreža i medija.

Akciju podupire Hrvatska Alzheimer alijansa jer se, i na ovaj način, želi podržati napore Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi u uspostavi nacionalne strategije za borbu protiv Alzheimerove bolesti i drugih demencija.

Isprepletimo ruke-najava_FIN

rukavići – upute

Skip to content