Nakon vanjske evaluacije EMCDDA, Europska komisija pozvala je na šire i proaktivnije nadležnosti Agencije u siječnju 2022. kako bi joj pomogla u suočavanju s novim izazovima koje nameće sve složeniji fenomen droga i pojava moćnih novih psihoaktivnih tvari. Zakonodavni proces EU-a zaključen je u lipnju 2023., postavljajući EMCDDA na jednogodišnji tranzicijski tečaj kako bi postao EUDA.

Nove usluge: krajnji cilj EUDA-e je jačanje spremnosti Europske unije na droge. Njezin će rad biti organiziran oko četiri međusobno povezane kategorije usluga:

Predviđanje: pomoć EU i državama članicama u predviđanju budućih izazova povezanih s drogama i njihovih posljedica.

Upozorenje: Izdavanje upozorenja u stvarnom vremenu o novim rizicima od droga i prijetnjama zdravlju i sigurnosti.

Odgovor: Pomaganje EU i njezinim državama članicama da osnaže svoj odgovor na fenomen droga.

Učenje: Olakšavanje razmjene znanja i učenja diljem EU za politike i intervencije u vezi s drogama utemeljene na dokazima.

Novi mehanizmi: Kako bi se osigurala spremnost EU-a u području droga, stvoreni su novi mehanizmi, uključujući:

Europski sustav za upozoravanje na droge, koji će izdavati upozorenja kada se na tržištu pojave ozbiljni rizici povezani s drogama. Ovo nadopunjuje postojeći EU sustav ranog upozoravanja (EWS) na nove psihoaktivne tvari.

Europski sustav procjene prijetnji, koji će potaknuti način na koji se EU priprema i reagira na nove ili potencijalne prijetnje zdravlju i sigurnosti.

Europska mreža forenzičkih i toksikoloških laboratorija, koja će poticati razmjenu informacija o novim trendovima i obučavati nacionalne toksikologe i forenzičke stručnjake za droge. (euda.europe.eu)

 

Skip to content