• Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 20. veljače 2017.

  Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za – stručnog prvostupnika...

  Prikaži više
 • Oglas za prijem u radni odnos 20. veljače 2017.

  Oglas za prijem u radni odnos

  I. na određeno vrijeme zamjena za duže bolovanje 1. Medicinska sestra/tehničar    (3 izvršitelja) Uvjeti: SSS medicinska sestra/tehničar, odobrenje za...

  Prikaži više
 • Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 02. veljače 2017.

  Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

  PROČELNIK ZAVODA ZA PSIHOFIZIOLOGIJU I ORGANSKI UVJETOVANE PSIHIČKE POREMEĆAJE Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicine specijalizacija iz psihijatrije akademski stupanj doktora...

  Prikaži više
 • Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 12. siječnja 2017.

  Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

  1. Stručna prvostupnica sestrinstva    (1 izvršitelj) Uvjeti: preddiplomski studij sestrinstva, odobrenje za samostalan rad probni rad od tri mjeseca...

  Prikaži više
 • Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. 12. siječnja 2017.

  Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

  Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za stručnog prvostupnika sestrinstva...

  Prikaži više
 • Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 03. siječnja 2017.

  Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto: farmaceutski...

  Prikaži više
 • Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 27. prosinca 2016.

  Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

  1. PROČELNIK ZAVODA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicine specijalizacija iz psihijatrije akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat...

  Prikaži više
 • Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije 21. prosinca 2016.

  Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije

  Odluka o izboru kandidata za specijalizaciju iz psihijatrije Lista rezultata svih pristupnika s ukupnim bodovima

  Prikaži više
 • Natječaj za prijam specijalizanata iz psihijatrije – 2 izvršitelja 22. studenoga 2016.

  Natječaj za prijam specijalizanata iz psihijatrije – 2 izvršitelja

  Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme. Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati utvrđeni su u članku 2. Pravilnika o...

  Prikaži više
 • Oglas za prijem u radni odnos 22. studenoga 2016.

  Oglas za prijem u radni odnos

  I. na neodređeno vrijeme liječnik specijalist psihijatrije   (2 izvršitelja)   II. na određeno vrijeme od godine dana liječnik specijalist...

  Prikaži više
 • Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene za porodni dopust 25. listopada 2016.

  Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme zbog zamjene za porodni dopust

  1. Magistar medicinske biokemije (1 izvršitelj) Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicinske biokemije, položen stručni ispit odobrenje za samostalni rad probni...

  Prikaži više
 • Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 25. listopada 2016.

  Obavijest o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike...

  Prikaži više
 • Obavijest o obavljanju pripravničkog staža 06. listopada 2016.

  Obavijest o obavljanju pripravničkog staža

  Na Zavodu za zapošljavanje prijavljena je potreba za obavljanje pripravničkog staža za radno mjesto liječnik pripravnik      (8 izvršitelja)...

  Prikaži više
 • Oglas za prijem u radni odnos 29. kolovoza 2016.

  Oglas za prijem u radni odnos

  I. na neodređeno vrijeme 1. Medicinska sestra/tehničar    (5 izvršitelja) II. na određeno vrijeme 2. Medicinska sestra/tehničar    (5 izvršitelja)...

  Prikaži više
 • Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima 29. kolovoza 2016.

  Natječaj za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

  1.  PROČELNIK ZAVODA ZA LIJEČENJE OVISNOSTI Uvjeti: sveučilišni diplomski studij medicine specijalizacija iz psihijatrije akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat...

  Prikaži više
 • Oglas za prijem u radni odnos 07. srpnja 2016.

  Oglas za prijem u radni odnos

  I. na određeno vrijeme zamjena za duže bolovanje 1. Medicinska sestra/tehničar    (3 izvršitelja) Uvjeti: SSS medicinska sestra/tehničar, odobrenje za...

  Prikaži više
 • Skip to content